ยินดีต้อนรับ...สู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชา การตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Adobe Photoshop CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ง22201) โดยครูสาวิตรี ด้วงตะกั่ว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม.25


แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนรู้


คำชี้แจง : แบบทดสอบมีจำนวน 40 ข้อ ชนิด 4 ตัวเลือก ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด

1 ตัวเลือก Flow ในออปชันบาร์มีหน้าที่ใด
    กำหนดความเร็วในการระบาย
    กำหนดความแรงในการระบาย
    กำหนดการกระจายของสี
    กำหนดลำดับการระบายสี

2 เครื่องมือ History Brush มีหน้าที่คล้ายกับคำสั่งใด
    Redo
    Undo
    Step Backward
    Step Forward

3 ตัวเลือก Sampled ในออปชันบาร์ของเครื่องมือ Healing Brush มีหน้าที่ใด
    เลือกสีต้นแบบจาก Foreground
    เลือกสีต้นแบบจากส่วนที่เลือกจากรูปภาพ
    กำหนดให้สี Foreground ผสมกับสีภาพที่เลือก
    ทดลองใช้สีที่เลือก

4 เครื่องมือ Art History Brush มีหน้าที่ใด
    สร้างหัวแปรงแบบศิลป์
    ย้อนการทำงานกลับไปแรกเริ่ม
    ระบายแบบสีน้ำ
    ระบายสีภาพแบบพู่กัน

5 คำสั่งใดสร้างภาพแบบสะท้อนจากน้ำ
    Reflection
    Turbulence
    Warp Tool
    Shift Pixels

6 ข้อใดคือหน้าที่ของเครื่องมือ Clone Stamp
    ใช้ตัดภาพ
    ใช้คัดลอกด้วยคำสั่ง Copy
    ใช้สร้างสำเนาภาพแบบรวดเร็ว
    ใช้คัดลอกภาพ

7 ข้อใดคือหน้าที่ของเครื่องมือ Healing Brush
    แก้ไขจุดบกพร่องของภาพ
    ใช้คัดลอกภาพ
    ใช้ตัดภาพส่วนที่ต้องการนำไปปิดส่วนที่ไม่ต้องการ
    ใช้ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกจากภาพ

8 การเลือกพื้นที่เพื่อปรับแต่งหรือแก้ไขจะต้องกดปุ่มใดที่คีย์บอร์ด
    Ctrl
    Shift
    Alt
    Tab

9 ข้อใดคือลักษณะการทำงานของเครื่องมือ Patch
    การคัดลอกส่วนที่ต้องการ
    การคัดลอกส่วนที่ต้องการอย่างเป็นธรรมชาติ
    การ Selection พื้นที่ที่ต้องการปรับเปลี่ยน
    ถูกทุกข้อ

10 เครื่องมือใดใช้ปรับภาพให้คมชัดขึ้น
    Patch
    Healing Brush
    Sharpen
    Shadow

11 กราฟิกหมายถึงอะไร
    การทำงานของการวาดรูป
    การทำการแต่รูป
    ศิลปะแขนงหนึ่งด้วยสัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย ฯลฯ
    การทำการสร้างข้อมูลและสื่อต่าง ๆ

12 ภาพกราฟิก 2 มิติมี 2 แบบอะไรบ้าง
    แบบ Raster , แบบ Vector
    แบบ Raste , แบบ Vectoe
    แบบ Rastert , แบบ Vectore
    แบบ Rasterer , แบบ Vectort

13 สีที่ใช้ในงานด้านกราฟิกทั่วไปมีกี่ระบบ
    3 ระบบ
    4 ระบบ
    5 ระบบ
    6 ระบบ

14 ระบบสีที่ประกอบด้วยแม่สีมีสีอะไรบ้าง
    ม่วง แดง เขียว
    แดง เขียว น้ำตาล
    ฟ้า ชมพู เหลือง
    แดง เขียว น้ำเงิน

15 ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Adobe PhotoShop ที่ปรับเปลี่ยนไปตามเครื่องมีที่ใช้
    ออปชันบาร์
    พาเล็ต
    พาเนล
    ไตเติลบาร์

16 การแสดง / ซ่อนเส้น Gridมีขั้นตอนอย่างไร
    คลิกเลือกที่ View -> Show -> Rulersth ถ้าต้องการซ่อนให้คลิกที่เมนู View -> Show -> Rulers อีกครั้ง
    คลิกเลือกที่ Viewer -> Show -> Rulers ถ้าต้องการซ่อนให้คลิกที่เมนู View -> Show -> Rulers อีกครั้ง
    คลิกเลือกที่ View -> Showion -> Rulers ถ้าต้องการซ่อนให้คลิกที่เมนู View -> Show -> Rulers อีกครั้ง
    คลิกเลือกที่ View -> Show -> Rulers ถ้าต้องการซ่อนให้คลิกที่เมนู View -> Show -> Rulers อีกครั้ง

17 ข้อใดคือคุณสมบัติของโปรแกรม Adobe PhotoShop
    การสร้างและแก้ไขปรับแต่งภาพ
    การสร้างงานมัลติมีเดีย
    การสร้างงานแอนิเมชัน
    การสร้างเว็บเพจ

18 สีหลักของการพิมพ์ออกทางกระดาษมีสีอะไรบ้าง
    แดง ฟ้า น้ำเงิน เหลือง
    ฟ้า ม่วงแดง เหลือง ดำ
    เขียว ชมพู เหลือง ขาว
    แดง ม่วง น้ำเงิน ฟ้า

19 การแสดง / ซ่อนไม้บรรทัดมีขั้นตอนอย่างไร
    คลิกเลือกที่ View -> Rulers ถ้าต้องการซ่อนให้คลิกที่เมนู View -> Rulers อีกครั้ง
    คลิกเลือกที่ Viewer -> Rulers ถ้าต้องการซ่อนให้คลิกที่เมนู Viewer -> Rulers อีกครั้ง
    คลิกเลือกที่ View -> Rulersth ถ้าต้องการซ่อนให้คลิกที่เมนู View -> Rulers th อีกครั้ง
    คลิกเลือกที่ Viewt -> Rulerst ถ้าต้องการซ่อนให้คลิกที่เมนู Viewt -> Rulerst อีกครั้ง

20 การจัดเรียงแบบขั้นบันไดมีขั้นตอนอย่างไร
    คลิกที่เมนู Window -> Document -> Cascade
    คลิกที่เมนู Windows -> Documen -> Cascade
    คลิกที่เมนู Windows -> Document -> Cascade
    คลิกที่เมนู Windows -> Document -> Cascader

21 Transparent คืออะไร
    พื้นหลังสีขาว
    พื้นหลังที่ตั้งไว้ Backgrond
    พื้นสี
    พื้นหลังโปร่งแสง

22 การจัดเรียงแบบให้เห็นภาพทุกแฟ้มมีขั้นตอนอย่างไร
    คลิกที่เมนู Windows -> Document -> Tile
    คลิกที่เมนู Window -> Document -> Tile
    คลิกที่เมนู Windows -> Documen -> Tile
    คลิกที่เมนู Windows -> Documentre -> Tile

23 Scale คืออะไร
    การปรับรูปทรงภาพแบบแนวตั้ง แนวนอนหรือแนวทแยง
    การปรับแต่งรูป
    การทำรูปภาพ
    การหมุน

24 Distort คืออะไร
    การทำภาพสวย
    การปรับภาพ
    การปรับรูปทรงภาพในลักษณะบิดเบือน
    การปรับเปลี่ยนรูปทรงภาพ

25 Rotate คืออะไร
    การกลับภาพ
    การเบนภาพ
    การหมุนภาพ
    การเวียนภาพ

26 Bitmap คืออะไร
    แบบจุดสี
    แบบขาวดำ
    แบบ Additive
    แบบใช้กับสิ่งพิมพ์

27 Skew คืออะไร
    การปรับทรงรูป
    การปรับรูปทรงภาพในลักษณะบิดเอน
    การปรับเปลี่ยนรูป
    การแต่งรูป

28 Perspective คืออะไร
    การเปลี่ยนแปลงภาพ
    การทำภาพให้ดูสวยงาม
    การเปลี่ยนสีภาพ
    การปรับรูปทรงภาพในลักษณะแบบมีมิติคงที่เหมือนจริง

29 Outer Glow คืออะไร
    การสร้างภาพให้สวยงาม
    การสร้างและปรับเปลี่ยนรูป
    การสร้างขอบแบบฟุ้งกระจาย
    ถูกทุกข้อ

30 Flip Horizontal คืออะไร
    การกลับและหมุนของภาพ
    การหมุนเวียน
    การกลับด้านภาพจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้าย
    การทำงานที่ด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง

31 Gradient Overlay คืออะไร
    การเติมสีแบบไล่เฉดสีให้กับวัตถุ
    การเติมตัวอักษร
    การเปลี่ยนภาพ
    การเทสีของพื้นหลัง

32 การเคลื่อนย้ายเส้น Path ใช้เครื่องมือใด
    Move Tool
    Move Path Tool
    Move Selection Path Tool
    Path Selection Tool

33 Stroke คืออะไร
    การขีดเส้น
    การลากเส้น
    การดึงเส้น
    การใส่เส้นให้กับวัตถุ

34 เครื่องมือใดที่ใช้แปลงรูปแบบของเส้นและมุมของเส้น Path
    Pen Tool
    Freeform Pen
    Convert Point
    Convert Point

35 ตัวเลือกใดที่ใช้กำหนดขนาดของหัวพู่กัน
    Brush Size
    Master Diameter
    Size
    Edit Size

36 เครื่องมือใดที่ใช้สร้างรูปดาว
    Rectangle Tool
    Ellipse Tool
    Polygon Tool
    Custom Tool

37 Auto Eraser ในออปชันบาร์ของเครื่องมือ Pencil มีหน้าที่อะไร
    ใช้ลบส่วนที่ไม่ต้องการออก
    การลบแบบอัตโนมัติ
    การเปลี่ยนจากการวาดด้วยดินสอเป็นการลบโดยครั้งแรกจะเป็นสี Foreground ต่อไปจะสลับเป็นสี Background เพื่อใช้ลบ
    การเปลี่ยนจากการวาดด้วยดินสอเป็นการลบโดยครั้งแรกจะเป็นสี Background ต่อไปจะสลับเป็นสี Foreground เพื่อใช้ลบ

38 Drop Shadow คืออะไร
    การสร้างเงา
    การสร้างเงาแบบตกลงพื้น
    การสร้างภาพให้สวยงาม
    การแต่งภาพให้ดูสวย

39 การสร้างหัวพู่กันใช้คำสั่งใด
    Edit -> Define Brush
    File -> Define Brush
    Edit -> Create Brush
    File -> Create Brush

40 เครื่องมือใดในกลุ่ม Shape Tool ไม่ใช้สร้างรูปทรงเลขาคณิต
    Rectangle Tool
    Ellipse Tool
    Polygon Tool
    Custom Toolผลคะแนน =