ยินดีต้อนรับ...สู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชา การตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Adobe Photoshop CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ง22201) โดยครูสาวิตรี ด้วงตะกั่ว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม.25


เนื้อหาเรื่อง : การปรับแต่งและแก้ไขรูปภาพ

ก่อนนักเรียนจะเริ่มเรียนให้ทำแบบทดสอบก่อนนะคะ
        การปรับแต่งหรือแก้ไขรูปภาพเป็นงานอีกด้านหนึ่งของงานกราฟิก ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เช่น การทำ Image Retouching คนแก่ให้ดูสาวหรือหนุ่มขึ้น การลบส่วนที่ไม่ต้องการออกเช่น การลบสิวหรือฝ้าบนหน้า รวมถึงการเปลี่ยนสีผิวให้ดูขาวเนียนขึ้น

การแก้ไขจุดบกพร่องด้วยเครื่องมือ Healing Brush

        เครื่อง Healing Brush เป็นเครื่องมือที่ใช้แก้ไขข้อบกพร่องของรูปภาพในส่วนที่ไม่ต้องการ เช่น การลบสิวหรือฝ้า เพื่อปรับสีผิวให้เรียบขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

        1. เปิดไฟล์ที่ต้องการแก้ไข

        2. คลิกที่เครื่องมือ Healing Brush จากนั้นปรับออปชันที่ออปชันบาร์ตามต้องการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

           ตัวเลือก Brush ประกอบด้วย

        3. กดปุ่ม Alt ค้างไว้ที่คีย์บอร์ด จากนั้นคลิกเมาส์ด้านซ้ายบริเวณพื้นที่ที่ต้องการ

        4. คลิกเมาส์ด้านซ้ายบริเวณที่เป็นจุดขาวเพื่อลบออก ทำซ้ำไปเรื่อย ๆ จนผิวเนียนเรียบขึ้น

การตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือ Patch

        การตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือ Patch มีการทำงานคล้ายกับเครื่องมือ Healing Brush แต่จะเป็นการคัดลอกแบบ Selection ภาพ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

            1.เปิดไฟล์ที่ต้องการแก้ไข

            2.ปรับออปชันที่ออปชันบาร์ตามต้องการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

            3.คลิกที่เครื่องมือ Patch จากนั้นคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากไปรอบ ๆ บริเวณที่ต้องการลบทิ้ง

            4. คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากมาวางบริเวณพื้นที่ที่ต้องการ

            5. กดปุ่ม Ctrl + D เพื่อยกเลิกการ Selection จะสังเกตเห็นรอยเหี่ยวย่นหายไป

การใช้เครื่องมือ Clone Stamp และ Pattern Stamp

        1 การคัดลอกรูปภาพด้วยเครื่องมือ Clone Stamp

        เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับคัดลอกบางส่วนของรูป แต่จะมีความกลมกลืนมากกว่าคำสั่ง Copy ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

            1.1 เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการ

            1.2 คลิกที่เครื่องมือ Clone Stamp จากนั้นปรับเปลี่ยนออปชันในออปชันบาร์ตามต้องการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

            1.3 กดปุ่ม Alt ค้างไว้ที่คีย์บอร์ด จากนั้นคลิกเมาส์ด้านซ้ายบริเวณหน้าส่วนที่ต้องการ

            1.4 คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากไปเพื่อวางรูปที่คัดลอก จะสังเกตเห็นเครื่องหมาย + บอกตำแหน่งที่คัดลอก

        2 การใช้เครื่องมือ Pettern Stamp

        เป็นเครื่องมือที่ใช้ระบบพื้นผิวที่เลือกจากตัวเลือก Pattern ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

            2.1 คลิกที่เครื่องมือ Pattern Stamp

            2.2 ปรับเปลี่ยนออปชันในออปชันบาร์ ซึ่งรายละเอียดของออปชันก็เหมือนกับเครื่องมือตัวอื่น ๆ แต่เพิ่มตัวเลือก Impressionist คือการระบายแบบกด จากนั้นคลิกที่ตัวเลือก Pattern ในออปชันเพื่อเลือกพื้นผิวที่ต้องการ

            2.3 คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากไปในบริเวณที่ต้องการใส่พื้นผิวที่เลือก

การใช้เครื่องมือ Blur, Sharpen และ Smudge

        1 การปรับภาพให้เบลอด้วยเครื่องมือ Blur

            1.1 เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการ

            1.2 คลิกที่เครื่องมือ Blur ปรับเปลี่ยนออปชันที่ออปชันบาร์ ซึ่งมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นคือ Strength มีหน้าที่กำหนดความแรงของเครื่องมือ

            1.3 คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากไปในบริเวณที่ต้องการให้เบลอ

        2 การปรับภาพให้คมชัดขึ้นด้วยเครื่องมือ Sharpen

            2.1 เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการ

            2.2 คลิกที่เครื่องมือ Sharpen ปรับเปลี่ยนออปชันตามต้องการ ซึ่งออปชันจะเหมือนกันกับเครื่องมือ Blur

            2.3 คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากในบริเวณที่ต้องการปรับให้คมชัดขึ้น

        3 การเกลี่ยสีภาพด้วยเครื่องมือ Smudge

            เป็นเครื่องมือที่ใช้เกลี่ยสีภาพเพื่อมาปกปิดรอยขอบจากการตัดต่อภาพ หรือการทำภาพให้เหมือนกับภาพที่มีการเคลื่อนไหวหรือรูปภาพที่ไม่ชัด ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

            3.1 เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการ

            3.2 คลิกที่เครื่องมือ Smudge จากนั้นปรับเปลี่ยนออปชันตามต้องการ ซึ่งออปชันจะเหมือนกับเครื่องมือ Blur แต่จะเพิ่มตัวเลือก Finger Painting เพื่อกำหนดให้ผสมสี Foreground เข้าไปในขณะเกลี่ยสีด้วย

            3.3 คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากไปในบริเวณที่ต้องการเกลี่ยสี

การใช้เครื่องมือ Dodge, Burn และ Sponge

        1 การปรับความสว่างให้ภาพด้วยเครื่องมือ Dodge

            1.1 เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการ

            1.2 คลิกที่เครื่องมือ Dodge จากนั้นปรับเปลี่ยนออปชันตามต้องการซึ่งออปชันจะเหมือนกับเครื่องมือ Blur แต่จะเพิ่มตัวเลือก Range และ Exposure ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

            1.3 คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากไปในบริเวณที่ต้องการปรับแสงสว่าง

        2 การปรับความมืดให้ภาพด้วยเครื่องมือ Burn

            2.1 เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการ

            2.2 คลิกที่เครื่องมือ Burn จากนั้นปรับเปลี่ยนออปชันในออปชันบาร์ ซึ่งจะเหมือนกับเครื่องมือ Blur

            2.3 คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากไปในบริเวณที่ต้องการปรับให้มืด

        3 การปรับความอิ่มตัวของสีด้วยเครื่องมือ Sponge

            3.1 เปิดไพล์รูปภาพที่ต้องการ

            3.2 คลิกที่เครื่องมือ Sponge จากนั้นปรับเปลี่ยนออปชันในออปชันบาร์ ซึ่งจะเหมือนกับเครื่องมือ Blur

            3.3 คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากไปในบริเวณที่ต้องการปรับสีให้อิ่มตัว

การใช้เครื่องมือ History Brus และ Art History Brush

        1 การใช้เครื่องมือ History Brush

        เครื่องมือ History Brush เหมือนกับการใช้คำสั่ง Undo คือจะย้อนการทำงานกลับไปขั้นตอนที่เลือกในพาเล็ต History ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

            1.1 เปิดไฟล์ที่ต้องการ

            1.2 เปิดพาเล็ต History โดยคลิกที่เมนู Windows -> History

            1.3 ทดลองใส่คำสั่ง เช่น คลิกที่เมนู Filter -> Blur -> Gaussain Blur

            1.4 คลิกที่พาเล็ต History เลือกขั้นตอนแรกก่อนใช้คำสั่ง ภาพจะกลับมาคมชัดเหมือนเดิม

        2 การใช้เครื่องมือ Art History Brush

        เป็นเครื่องมือที่ใช้ระบายสีแต่สีที่ได้จะเหมือนกับสีน้ำ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

            2.1 เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการ

            2.2 คลิกที่เครื่องมือ Art History Brush

            2.3 คลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้บริเวณที่ต้องการระบายสี

การใช้คำสั่ง Liquify ในการปรับเปลี่ยนภาพ

        คำสั่ง Liquify ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนรูปภาพหรือบางส่วนของรูปภาพ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ปรับเปลี่ยนหลายรูปแบบ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

            1. เปิดไฟล์รูปภาพที่ต้องการ

            2. คลิกที่เมนู Filter -> Liquify หรือกดปุ่ม Shift + Ctrl + X ที่คีย์บอร์ด

            3. จะปรากฏหน้าต่าง Liquify ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

        เครื่องมือ ประกอบด้วย

            Forward Warp Tool มีหน้าที่ดันพื้นที่ที่ต้องการไปในทิศทางที่กำหนด โดยการคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

            Reconstruct Tool การย้อนกลับเมื่อต้องแก้ไขหลังจากใช้คำสั่งต่างๆไปแล้วที่ละนิดๆ คล้ายๆ undo

            Twirl Clockwise Tool ใช้หมุนภาพให้วนตามเข็มนาฬิกา

            Pucker Tool ใช้เคลื่อนพิกเซลของภาพเข้าตรงกลางของหัวแปรงซึ่งสามารถทำให้คนอ้วนดูผอมลง

            Bloat Tool ใช้เคลื่อนพิกเซลของภาพออกจากจุดกลางของหัวแปรงซึ่งสามารถทำให้คนผอมดูอ้วนขึ้น ใช้โดยการคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้บริเวณพื้นที่ที่ต้องการหรือคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้ แล้วลากไปตำแหน่งที่ต้องการเคลื่อนพิกเซลเข้าหรือออก

            Push Left Tool เป็นการขยายภาพเมื่อคลิกเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้แล้วลากผ่าน

            Freeze Mask Tool เป็นการปิดบังเพื่อไม่ให้เกิดการปรับเปลี่ยน โดยพื้นที่ที่เลือกจะเป็นสีแดง

            Thaw Mask Tool ลบการ mask บริเวณที่ไม่ต้องการออก

            Hand Tool เป็นการเลือนดูภาพ

            Zoom Tool เป็นการย่อและขยายภาพ


เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจแล้ว ต่อไปเรามาทำแบบทดสอบเพื่อทบทวบอีกรอบกันค่ะ